img

O firmie

Biuro Ochrony Środowiska "LUNA" powstało w Koszalinie w październiku 1993 roku. Wiodącym wykonawcą raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, dokumentacji stanowiących wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, operatów wodnoprawnych, obliczeń opłat za korzystanie ze środowiska jest mgr inż. Aurora Niesiołowska, która ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska na dzisiejszej Politechnice Koszalińskiej oraz Dwuletnie Studium Ochrony Atmosfery w Politechnice Warszawskiej.

Głównym atutem naczelnego wykonawcy w/w opracowań jest nie tylko posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego, ale również bogate doświadczenie związane z eksploatacją instalacji przemysłowych oraz wieloletnia praca związana z wykonywaniem licznych opracowań, związanych z ustaleniem uciążliwości zakładów różnych branż w stosunku do środowiska, a także umiejętność przeprowadzania szkoleń w zakresie ochrony środowiska skierowanych do przedsiębiorców.

Biuro Ochrony Środowiska "LUNA" głównie specjalizuje się w ocenie oddziaływania na środowisko instalacji do:
 • Obróbki drewna.
 • Malowania i lakierowania.
 • Energetycznego spalania paliw.
 • Powierzchniowej obróbki metalu łącznie z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych.

Specjalizacja firmy

 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów.
 • Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzanie wymaganych sprawozdań.
 • Wprowadzanie raportów do krajowej bazy w KOB i ZE.
 • Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania odpadami i opłaty produktowej.
 • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.
 • Wykonanie przeglądu ekologicznego.
 • Szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska organizowane dla poszczególnych branż w indywidualnie uzgodnionym terminie.
 • Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami oraz opłaty produktowej dla poszczególnych branż w indywidualnie uzgodnionym terminie.
 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
 • Operaty wodnoprawne.
 • Prognoza o oddziaływaniu na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Ocena bezpieczeństwa ekologicznego inwestycji.
 • Doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji.
Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa.

Pamiętajcie Państwo: "Chroniąc środowisko, chronicie siebie."

Aktualności

Zmiany w przepisach

Wymagania prawne

w przygotowaniu

Galeria

Zapraszamy do obejrzenie zdjęć z przepiękną przyrodą, o którą warto dbać.

Biuro Ochrony Środowiska LUNA
mgr inż. Aurora Niesiołowska
bosluna@op.pl
+48 507 244 655