img

Oferta


 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 • Wnioski o wydanie pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów.

 • Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzanie wymaganych sprawozdań.

 • Wprowadzanie raportów do krajowej bazy w KOB i ZE.

 • Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania odpadami i opłaty produktowej.

 • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

 • Wykonanie przeglądu ekologicznego.

 • Szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska organizowane dla poszczególnych branż w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 • Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami oraz opłaty produktowej dla poszczególnych branż w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

 • Operaty wodnoprawne.

 • Prognoza o oddziaływaniu na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Ocena bezpieczeństwa ekologicznego inwestycji.

 • Doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji.


Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa.

Pamiętajcie Państwo: "Chroniąc środowisko, chronicie siebie."

Aktualności

Zmiany w przepisach

Wymagania prawne

w przygotowaniu

Galeria

Zapraszamy do obejrzenie zdjęć z przepiękną przyrodą, o którą warto dbać.

Biuro Ochrony Środowiska LUNA
mgr inż. Aurora Niesiołowska
bosluna@op.pl
+48 507 244 655