img

Aktualności

  • ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478);

  • ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz.774);

  • nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz.U. 2015 poz.796) obowiązujące od 27 czerwca 2015 r.; z chwilą obowiązywania nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.03. 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz.356).


Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa.

Pamiętajcie Państwo: "Chroniąc środowisko, chronicie siebie."

Aktualności

Zmiany w przepisach

Wymagania prawne

w przygotowaniu

Galeria

Zapraszamy do obejrzenie zdjęć z przepiękną przyrodą, o którą warto dbać.

Biuro Ochrony Środowiska LUNA
mgr inż. Aurora Niesiołowska
bosluna@op.pl
+48 507 244 655